Skip to content

Výsledky 2022 (1. liga)

DatumUdálostČas/VýsledekSoutěžSezóna
Kachny z depa - Systém1. liga2022
Vetřelci - Klub Sráčů1. liga2022
Nezmaři - Záchranáři1. liga2022
Systém - Vetřelci1. liga2022
Vetřelci - Kachny z depa1. liga2022
Klub Sráčů - Kachny z depa1. liga2022
Systém - Flinstouni1. liga2022
Nezmaři - Systém1. liga2022
Flinstouni - Nezmaři1. liga2022
Vetřelci - Nezmaři1. liga2022
TKT - Klikaři1. liga2022
Klub Sráčů - TKT1. liga2022
Klikaři - Vetřelci1. liga2022
TKT - Nezmaři1. liga2022
Klub Sráčů - Klikaři1. liga2022
Systém - Klub Sráčů1. liga2022
Medvědi - Systém1. liga2022
Kachny z depa - Záchranáři1. liga2022
Systém - Záchranáři1. liga2022
Medvědi - Flinstouni1. liga2022
Kachny z depa - Flinstouni1. liga2022
Záchranáři - Medvědi1. liga2022
Klikaři - Nezmaři1. liga2022
Kachny z depa - Medvědi1. liga2022
Nezmaři - Kachny z depa1. liga2022
Medvědi - Nezmaři1. liga2022
Záchranáři - Klub Sráčů1. liga2022
Klikaři - Záchranáři1. liga2022
Medvědi - Klub Sráčů1. liga2022
Flinstouni - Klikaři1. liga2022
TKT - Medvědi1. liga2022
TKT - Systém1. liga2022
Medvědi - Vetřelci1. liga2022
Kachny z depa - TKT1. liga2022
Systém - Klikaři1. liga2022
Klikaři - Kachny z depa1. liga2022
Záchranáři - TKT1. liga2022
Flinstouni - Vetřelci1. liga2022
Vetřelci - Záchranáři1. liga2022
TKT - Flinstouni1. liga2022
TKT - Vetřelci1. liga2022
Flinstouni - Záchranáři1. liga2022
Systém - Medvědi1. liga2022
Záchranáři - Kachny z depa1. liga2022
Záchranáři - Systém1. liga2022
Flinstouni - Medvědi1. liga2022
Flinstouni - Kachny z depa1. liga2022
Medvědi - Záchranáři1. liga2022
Nezmaři - Vetřelci1. liga2022
Klikaři - TKT1. liga2022
TKT - Klub Sráčů1. liga2022
Vetřelci - Klikaři1. liga2022
Nezmaři - TKT1. liga2022
Klikaři - Klub Sráčů1. liga2022
Klub Sráčů - Nezmaři1. liga2022
Flinstouni - Systém1. liga2022
Flinstouni - Klub Sráčů1. liga2022
Systém - Nezmaři1. liga2022
Nezmaři - Flinstouni1. liga2022
Klub Sráčů - Systém1. liga2022
Klub Sráčů - Flinstouni1. liga2022
Záchranáři - Klikaři1. liga2022
Klub Sráčů - Medvědi1. liga2022
Klikaři - Flinstouni1. liga2022
Medvědi - TKT1. liga2022
Systém - TKT1. liga2022
Vetřelci - Medvědi1. liga2022
TKT - Kachny z depa1. liga2022
Klikaři - Systém1. liga2022
TKT - Záchranáři1. liga2022
Vetřelci - Flinstouni1. liga2022
Záchranáři - Vetřelci1. liga2022
Flinstouni - TKT1. liga2022
Vetřelci - TKT1. liga2022
Záchranáři - Flinstouni1. liga2022
Systém - Kachny z depa1. liga2022
Klub Sráčů - Vetřelci1. liga2022
Záchranáři - Nezmaři1. liga2022
Vetřelci - Systém1. liga2022
Klub Sráčů - Záchranáři1. liga2022
Kachny z depa - Vetřelci1. liga2022
Kachny z depa - Klub Sráčů1. liga2022
Medvědi - Klikaři1. liga2022
Nezmaři - Klikaři1. liga2022
Medvědi - Kachny z depa1. liga2022
Kachny z depa - Nezmaři1. liga2022
Klikaři - Medvědi1. liga2022
Nezmaři - Medvědi1. liga2022
Kachny z depa - Klikaři1. liga2022
Záchranáři - TKT1. liga2022
Flinstouni - Vetřelci1. liga2022
Vetřelci - Záchranáři1. liga2022
TKT - Flinstouni1. liga2022
TKT - Vetřelci1. liga2022
Flinstouni - Záchranáři1. liga2022
Nezmaři - Klub Sráčů1. liga2022
Klub Sráčů - Nezmaři1. liga2022
Flinstouni - Systém1. liga2022
Flinstouni - Klub Sráčů1. liga2022
Systém - Nezmaři1. liga2022
Nezmaři - Flinstouni1. liga2022
Klub Sráčů - Systém1. liga2022
Klikaři - Záchranáři1. liga2022
Medvědi - Klub Sráčů1. liga2022
Flinstouni - Klikaři1. liga2022
TKT - Medvědi1. liga2022
TKT - Systém1. liga2022
Medvědi - Vetřelci1. liga2022
Systém - Klikaři1. liga2022
Klikaři - Vetřelci1. liga2022
Nezmaři - Klikaři1. liga2022
Medvědi - Kachny z depa1. liga2022
Kachny z depa - Nezmaři1. liga2022
Klikaři - Medvědi1. liga2022
Nezmaři - Medvědi1. liga2022
Kachny z depa - Klikaři1. liga2022
Systém - Medvědi1. liga2022
Záchranáři - Kachny z depa1. liga2022
Záchranáři - Systém1. liga2022
Flinstouni - Medvědi1. liga2022
Flinstouni - Kachny z depa1. liga2022
Medvědi - Záchranáři1. liga2022
Systém - Kachny z depa1. liga2022
Klub Sráčů - Vetřelci1. liga2022
Záchranáři - Nezmaři1. liga2022
Vetřelci - Systém1. liga2022
Klub Sráčů - Záchranáři1. liga2022
Kachny z depa - Vetřelci1. liga2022
Kachny z depa - Klub Sráčů1. liga2022
Nezmaři - Vetřelci1. liga2022
TKT - Klikaři1. liga2022
TKT - Klub Sráčů1. liga2022
Nezmaři - TKT1. liga2022
Klub Sráčů - Klikaři1. liga2022
Kachny z depa - TKT1. liga2022
Kachny z depa - Záchranáři1. liga2022
Medvědi - Systém1. liga2022
Medvědi - Flinstouni1. liga2022
Systém - Záchranáři1. liga2022
Záchranáři - Medvědi1. liga2022
Kachny z depa - Flinstouni1. liga2022
Záchranáři - Kachny z depa1. liga2022
Systém - Medvědi1. liga2022
Záchranáři - Systém1. liga2022
Flinstouni - Medvědi1. liga2022
Medvědi - Záchranáři1. liga2022
Flinstouni - Kachny z depa1. liga2022
Klikaři - TKT1. liga2022
Nezmaři - Vetřelci1. liga2022
TKT - Klub Sráčů1. liga2022
Vetřelci - Klikaři1. liga2022
Klikaři - Klub Sráčů1. liga2022
Nezmaři - TKT1. liga2022
Vetřelci - Flinstouni1. liga2022
Záchranáři - TKT1. liga2022
Flinstouni - TKT1. liga2022
Vetřelci - Záchranáři1. liga2022
Záchranáři - Flinstouni1. liga2022
TKT - Vetřelci1. liga2022
Klub Sráčů - Vetřelci1. liga2022
Systém - Kachny z depa1. liga2022
Záchranáři - Nezmaři1. liga2022
Vetřelci - Systém1. liga2022
Kachny z depa - Vetřelci1. liga2022
Klub Sráčů - Záchranáři1. liga2022
Kachny z depa - Klub Sráčů1. liga2022
Medvědi - Kachny z depa1. liga2022
Nezmaři - Klikaři1. liga2022
Kachny z depa - Nezmaři1. liga2022
Klikaři - Medvědi1. liga2022
Nezmaři - Medvědi1. liga2022
Kachny z depa - Klikaři1. liga2022
Klub Sráčů - Medvědi1. liga2022
Záchranáři - Klikaři1. liga2022
Medvědi - TKT1. liga2022
Klikaři - Flinstouni1. liga2022
Vetřelci - Medvědi1. liga2022
Systém - TKT1. liga2022
Klikaři - Systém1. liga2022
TKT - Kachny z depa1. liga2022
Flinstouni - Systém1. liga2022
Klub Sráčů - Nezmaři1. liga2022
Systém - Nezmaři1. liga2022
Flinstouni - Klub Sráčů1. liga2022
Klub Sráčů - Systém1. liga2022
Nezmaři - Flinstouni1. liga2022
Systém - Flinstouni1. liga2022
Nezmaři - Klub Sráčů1. liga2022
Nezmaři - Systém1. liga2022
Klub Sráčů - Flinstouni1. liga2022
Systém - Klub Sráčů1. liga2022
Flinstouni - Nezmaři1. liga2022
Klikaři - Záchranáři1. liga2022
TKT - Medvědi1. liga2022
Flinstouni - Klikaři1. liga2022
Medvědi - Vetřelci1. liga2022
Systém - TKT1. liga2022
Systém - Klikaři1. liga2022
TKT - Kachny z depa1. liga2022
Kachny z depa - Záchranáři1. liga2022
Medvědi - Systém1. liga2022
Medvědi - Flinstouni1. liga2022
Systém - Záchranáři1. liga2022
Záchranáři - Medvědi1. liga2022
Kachny z depa - Flinstouni1. liga2022
Vetřelci - Klub Sráčů1. liga2022
Kachny z depa - Systém1. liga2022
Systém - Vetřelci1. liga2022
Nezmaři - Záchranáři1. liga2022
Vetřelci - Kachny z depa1. liga2022
Záchranáři - Klub Sráčů1. liga2022
Klub Sráčů - Kachny z depa1. liga2022
TKT - Klikaři1. liga2022
Vetřelci - Nezmaři1. liga2022
Klikaři - Vetřelci1. liga2022
Klub Sráčů - TKT1. liga2022
Klub Sráčů - Klikaři1. liga2022
TKT - Nezmaři1. liga2022
Záchranáři - TKT1. liga2022
Flinstouni - Vetřelci1. liga2022
TKT - Flinstouni1. liga2022
Vetřelci - Záchranáři1. liga2022
Flinstouni - Záchranáři1. liga2022
TKT - Vetřelci1. liga2022
Klub Sráčů - Medvědi1. liga2022
Záchranáři - Klikaři1. liga2022
Medvědi - TKT1. liga2022
Klikaři - Flinstouni1. liga2022
Vetřelci - Medvědi1. liga2022
Systém - TKT1. liga2022
Klikaři - Systém1. liga2022
TKT - Kachny z depa1. liga2022
Kachny z depa - Medvědi1. liga2022
Medvědi - Klikaři1. liga2022
Klikaři - Kachny z depa1. liga2022
Medvědi - Klub Sráčů1. liga2022
Klikaři - Nezmaři1. liga2022
Kachny z depa - Medvědi1. liga2022
Klikaři - Nezmaři1. liga2022
Medvědi - Klikaři1. liga2022
Nezmaři - Kachny z depa1. liga2022
Klikaři - Kachny z depa1. liga2022
Medvědi - Nezmaři1. liga2022
Nezmaři - Kachny z depa1. liga2022
Vetřelci - Klub Sráčů1. liga2022
Kachny z depa - Systém1. liga2022
Systém - Vetřelci1. liga2022
Nezmaři - Záchranáři1. liga2022
Vetřelci - Kachny z depa1. liga2022
Záchranáři - Klub Sráčů1. liga2022
Klub Sráčů - Kachny z depa1. liga2022
Systém - Flinstouni1. liga2022
Nezmaři - Klub Sráčů1. liga2022
Nezmaři - Systém1. liga2022
Klub Sráčů - Flinstouni1. liga2022
Systém - Klub Sráčů1. liga2022
Flinstouni - Nezmaři1. liga2022
Klikaři - TKT1. liga2022
Vetřelci - Nezmaři1. liga2022
Vetřelci - Klikaři1. liga2022
Klub Sráčů - TKT1. liga2022
Klikaři - Klub Sráčů1. liga2022
TKT - Nezmaři1. liga2022
Medvědi - Nezmaři1. liga2022
Vetřelci - Flinstouni1. liga2022
TKT - Záchranáři1. liga2022
Flinstouni - TKT1. liga2022
Záchranáři - Vetřelci1. liga2022
Záchranáři - Flinstouni1. liga2022
Vetřelci - TKT1. liga2022
Back To Top