skip to Main Content

Výsledky 1. liga, 2023

DatumUdálostČas/Výsledek
Klikaři - Flinstouni
Devítkáři - Systém
Systém - Klikaři
Flinstouni - Devítkáři
Klikaři - Devítkáři
Systém - Flinstouni
Flinstouni - Vetřelci
Klub Sráčů - Strojvůdci
Vetřelci - Strojvůdci
Flinstouni - Klub Sráčů
Klub Sráčů - Vetřelci
Strojvůdci - Flinstouni
Strojvůdci - Devítkáři
Systém - Kachny z depa
Devítkáři - Kachny z depa
Strojvůdci - Systém
Kachny z depa - Strojvůdci
Nezmaři - Flinstouni
Devítkáři - Vetřelci
Vetřelci - Systém
Nezmaři - Devítkáři
Vetřelci - Kachny z depa
Systém - Nezmaři
Nezmaři - Vetřelci
Vetřelci - Devítkáři
Flinstouni - Nezmaři
Devítkáři - Nezmaři
Systém - Vetřelci
Kachny z depa - Vetřelci
Nezmaři - Systém
Vetřelci - Nezmaři
Klikaři - TKT
Kachny z depa - Nezmaři
TKT - Kachny z depa
Nezmaři - Klikaři
Kachny z depa - Klikaři
TKT - Nezmaři
Kachny z depa - Systém
Devítkáři - Strojvůdci
Systém - Strojvůdci
Kachny z depa - Devítkáři
Strojvůdci - Kachny z depa
Vetřelci - Flinstouni
Strojvůdci - Klub Sráčů
Strojvůdci - Vetřelci
Klub Sráčů - Flinstouni
Flinstouni - Strojvůdci
Vetřelci - Klub Sráčů
Klub Sráčů - Klikaři
Devítkáři - TKT
Nezmaři - Klub Sráčů
Strojvůdci - Nezmaři
Klub Sráčů - Devítkáři
TKT - Strojvůdci
Klikaři - Vetřelci
Strojvůdci - Klikaři
Vetřelci - TKT
Systém - Devítkáři
Flinstouni - Klikaři
Klikaři - Systém
Devítkáři - Flinstouni
Devítkáři - Klikaři
Flinstouni - Systém
TKT - Klikaři
Nezmaři - Kachny z depa
Kachny z depa - TKT
Klikaři - Nezmaři
Klikaři - Kachny z depa
Nezmaři - TKT
Systém - Kachny z depa
Strojvůdci - Devítkáři
Strojvůdci - Systém
Devítkáři - Kachny z depa
Kachny z depa - Strojvůdci
TKT - Devítkáři
Klub Sráčů - Nezmaři
Nezmaři - Strojvůdci
Devítkáři - Klub Sráčů
Strojvůdci - TKT
Vetřelci - Klikaři
Klikaři - Strojvůdci
TKT - Vetřelci
Devítkáři - Systém
Klikaři - Flinstouni
Systém - Klikaři
Flinstouni - Devítkáři
Klikaři - Devítkáři
Systém - Flinstouni
Flinstouni - TKT
TKT - Klub Sráčů
Kachny z depa - Flinstouni
Systém - TKT
Klub Sráčů - Kachny z depa
Systém - Klub Sráčů
Klub Sráčů - Klikaři
Flinstouni - TKT
TKT - Klub Sráčů
Kachny z depa - Flinstouni
Systém - TKT
Klub Sráčů - Kachny z depa
Systém - Klub Sráčů
Klikaři - Klub Sráčů
TKT - Flinstouni
Klub Sráčů - TKT
Flinstouni - Kachny z depa
TKT - Systém
Kachny z depa - Klub Sráčů
Klub Sráčů - Systém
TKT - Devítkáři
Klub Sráčů - Nezmaři
Nezmaři - Strojvůdci
Devítkáři - Klub Sráčů
Strojvůdci - TKT
Vetřelci - Klikaři
Klikaři - Strojvůdci
TKT - Vetřelci
Flinstouni - Vetřelci
Klub Sráčů - Strojvůdci
Vetřelci - Strojvůdci
Flinstouni - Klub Sráčů
Strojvůdci - Flinstouni
Klub Sráčů - Vetřelci
Klikaři - TKT
Kachny z depa - Nezmaři
TKT - Kachny z depa
Nezmaři - Klikaři
Kachny z depa - Klikaři
TKT - Nezmaři
Devítkáři - Vetřelci
Nezmaři - Flinstouni
Nezmaři - Devítkáři
Vetřelci - Systém
Systém - Nezmaři
Nezmaři - Vetřelci
Vetřelci - Kachny z depa
Back To Top